default | grid-3 | grid-2

Post per Page

Astronomer Upptäck ett gigantiskt potthål i Vintergatan!

Bara Vintergatan innehåller upp till 400 miljarder stjärnor, enligt nuvarande beräkningar. Som bekant inkluderar dessa vackra spiralgalaxer vårt eget solsystem.

Vi kan visualisera den förvirrande samlingen av tusentals och åter tusentals himlakroppar som en jordisk snödriva, vilket hjälper oss att förstå hur enormt vårt galaxhem faktiskt är. Vår sol, som vanligtvis framstår för oss som en massiv himlakropp, skulle inte ens vara lika stor som ett mikroskopiskt virus i en region med en diameter på 6 miles och en genomsnittlig höjd på drygt en halv mil.


Vintergatan döljer fortfarande otaliga hemligheter som ännu inte har upptäckts, vilket nästan ligger i sakens natur med tanke på dessa häpnadsväckande storheter som är svåra för vårt mänskliga sinne att förstå. Vi lägger till en viktig ny bit till den galaktiska bilden med varje ny upptäckt vi gör inom vår egen galax.

Experter stöter dock ofta på förbryllande strukturer och förhållanden under hela sin forskning som inte kan förklaras vid första anblicken. Vi ska nu avslöja vilka upptäckter i Vintergatan som inte bara har förvånat framstående vetenskapsmän.


Inga kommentarer

Error Page Image

Error Page Image

Oooops.... Could not find it!!!

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage

Källtext